Masseter Hypertrofie

De grote kauwspier die voor het oor is gelegen en vanaf de jukbeenderen naar de onderrand van de kaakhoek loopt wordt ook wel de musculus masseter genoemd. Deze spier kan soms verdikt zijn (dit wordt ook wel musculus masseter hypertrofie genoemd) en een zwelling of bolling ter hoogte van de kaakhoek veroorzaakt.
neem contact op

Men klaagt over een langzaam in grootte toenemende zwelling voor het oor en rond de kaakhoek die een doffe pijn in de betrokken kauwspieren en in de regio van de kaakgewrichten kan veroorzaken. Vaak bestaan er alleen cosmetische bezwaren. Men vindt het aanzicht van een verdikte kauwspier rondom de kaakhoeken dan storend. Ook tandenknarsen is een fenomeen van de hypertrofie en kan de kiezen aantasten (afslijten).

De precieze oorzaak is niet bekend. Overbelasting van het kauwstelsel door kauwgum kauwen, tandenknarsen, en het op elkaar klemmen van de kaken lijkt een rol te spelen. Daarnaast spelen ook erfelijke factoren mogelijk een rol.

Verdikking van de kauwspieren is een volkomen onschuldig fenomeen.

De pijnklachten, naast het afslijten van de kiezen, vormen een reden voor behandeling met botuline toxine.
Daarnaast kan de afwijking dusdanig cosmetisch storend zijn dat dit de reden voor behandeling met botuline toxine is.

Voordat zo’n behandeling plaats vindt is het wel belangrijk om de juiste diagnose te stellen en andere mogelijke aandoeningen zoals bijvoorbeeld een speekselklierafwijking of een afwijking in het onderliggende kaakbot van de onderkaak uit te sluiten.

Door botuline toxine type A (in de Aureus Kliniek wordt met Azzalure gewerkt) in de kauwspier te injecteren met een heel fijn naaldje wordt de spier gedeeltelijk uitgeschakeld waardoor deze in volume afneemt. Hierdoor zal, na enkele behandelingen, naast het (eventuele) storende effect van een te volumineuze kauwspier ook de pijn verdwijnen.

Het duurt enkele weken tot maanden voordat er zichtbaar effect optreedt. De behandeling met botuline toxine zal ook enkele malen herhaald moeten worden.

De bijwerkingen van botuline toxine type A zijn zeer gering. De kleine injecties zorgen voor een kortdurende pijn door de prik. Soms wordt bij het prikken een bloedvaatje geraakt waardoor een kleine bloeduitstorting kan ontstaan (dit kan zich als een blauwe plek uitten). De kauwspieren kunnen ook enkele dagen wat vermoeid aanvoelen (spierpijn) en mensen kunnen klachten van een grieperig gevoel krijgen gedurende enkele dagen na de injecties.

Een tandheelkundige behandeling van de aangedane kiezen kan nog steeds noodzakelijk zijn. Een consult bij de tandarts wordt aanbevolen.

De behandeling van masseterhypertrofie/tandenknarsen/kaakklem kost € 225,- per keer

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW
De genoemde behandelingen vallen niet onder de verzekerde aanspraak

Wat is het?

Men klaagt over een langzaam in grootte toenemende zwelling voor het oor en rond de kaakhoek die een doffe pijn in de betrokken kauwspieren en in de regio van de kaakgewrichten kan veroorzaken. Vaak bestaan er alleen cosmetische bezwaren. Men vindt het aanzicht van een verdikte kauwspier rondom de kaakhoeken dan storend. Ook tandenknarsen is een fenomeen van de hypertrofie en kan de kiezen aantasten (afslijten).

Hoe komt het?

De precieze oorzaak is niet bekend. Overbelasting van het kauwstelsel door kauwgum kauwen, tandenknarsen, en het op elkaar klemmen van de kaken lijkt een rol te spelen. Daarnaast spelen ook erfelijke factoren mogelijk een rol.

Verdikking van de kauwspieren is een volkomen onschuldig fenomeen.

De pijnklachten, naast het afslijten van de kiezen, vormen een reden voor behandeling met botuline toxine.
Daarnaast kan de afwijking dusdanig cosmetisch storend zijn dat dit de reden voor behandeling met botuline toxine is.

Voordat zo’n behandeling plaats vindt is het wel belangrijk om de juiste diagnose te stellen en andere mogelijke aandoeningen zoals bijvoorbeeld een speekselklierafwijking of een afwijking in het onderliggende kaakbot van de onderkaak uit te sluiten.

Behandelingen

Door botuline toxine type A (in de Aureus Kliniek wordt met Azzalure gewerkt) in de kauwspier te injecteren met een heel fijn naaldje wordt de spier gedeeltelijk uitgeschakeld waardoor deze in volume afneemt. Hierdoor zal, na enkele behandelingen, naast het (eventuele) storende effect van een te volumineuze kauwspier ook de pijn verdwijnen.

Het duurt enkele weken tot maanden voordat er zichtbaar effect optreedt. De behandeling met botuline toxine zal ook enkele malen herhaald moeten worden.

De bijwerkingen van botuline toxine type A zijn zeer gering. De kleine injecties zorgen voor een kortdurende pijn door de prik. Soms wordt bij het prikken een bloedvaatje geraakt waardoor een kleine bloeduitstorting kan ontstaan (dit kan zich als een blauwe plek uitten). De kauwspieren kunnen ook enkele dagen wat vermoeid aanvoelen (spierpijn) en mensen kunnen klachten van een grieperig gevoel krijgen gedurende enkele dagen na de injecties.

Een tandheelkundige behandeling van de aangedane kiezen kan nog steeds noodzakelijk zijn. Een consult bij de tandarts wordt aanbevolen.

Prijs

De behandeling van masseterhypertrofie/tandenknarsen/kaakklem kost € 225,- per keer

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW
De genoemde behandelingen vallen niet onder de verzekerde aanspraak