Voor wie is deze opleiding bedoeld?

De esthetische geneeskunde is een jong doch duidelijk afgebakend medisch vakgebied dat zich bezig houdt met injectables, chemische peels, cosmeceuticals, lasers, andere energy based devices en cosmetische chirurgie. Er bestaan algemene richtlijnen en standaarden voor de toepassing van de diverse behandeltechnieken, opgesteld ter verbetering van de kwaliteit van de esthetische zorg door de Nederlandse behandelaars. Praktische geaccrediteerde hands-on trainingen voor het aanleren van diverse behandelmethoden worden echter zeer beperkt aangeboden.

Uitgebreide kennis van alle esthetische behandelmethoden, en met name van de injectietechnieken en anatomie, is een vereiste voor de kwaliteit, veiligheid en goede resultaten voor en bij de cliënt. De Aureus Kliniek biedt hands-on trainingen met theoretische onderbouwing en toetsing.

Artsen en de beroepsgroepen genoemd in https://ondernemersplein.kvk.nl/cosmetische-ingrepen-uitvoeren/, waaronder tandartsen, physician assistants en verpleegkundig specialisten,  die geregistreerd zijn in het BIG register worden geacht voldoende bekwaam te zijn mits ook zij, dan wel tijdens hun specialisten opleiding dan wel middels een verdiepende vervolgopleiding, goed getraind zijn om de kwaliteit van de behandeling en veiligheid van de patiënt te waarborgen.

Het volgen van alleen theoretische cursus is uitdrukkelijk onvoldoende om kwaliteit en veiligheid te kunnen bieden. Langdurige opleiding waarbij zowel theoretisch als praktische gestructureerde begeleiding en toets momenten aanwezig zijn, is de enige medische professionele standaard die kwaliteit van de opleiding kan garanderen en daarmee de kwaliteit en veiligheid van de behandelaar.

Derhalve biedt de Aureus Kliniek diverse opleidingsniveaus aan met oplopende moeilijkheidsgraad.

Artsen en de genoemde beroepsgroepen op https://ondernemersplein.kvk.nl/cosmetische-ingrepen-uitvoeren/, die zich in kunnen schrijven voor de cursus bij de Aureus Kliniek moeten minimaal 3 dagen per week werkzaam zijn met botulinetoxine en fillers en zouden minimaal 10 patiënten per week moeten (gaan) behandelen.

Naast de basisopleiding en de vervolg opleiding(en) bij de Aureus Kliniek is het bijhouden van de kennis een vereiste. Minimale vereisten om de bekwaamheid te kunnen bijhouden betreffen onder meer het bezoeken van congressen, het volgen van workshops en cursussen, het participeren in onderwijs, intervisie groepen en complicatie besprekingen.

De benodigde achtergrondkennis van de behandelaar beperkt zich echter niet tot het toedienen van injecties. Een brede medische basis is essentieel om veilig te kunnen werken met botulinetoxine en fillers. De basiskennis dient in ieder geval naast specifieke esthetisch-geneeskundige kennis van de anatomie, kennis van diverse soorten injectables, consultvoering, psychiatrie, processen en regelgeving in een esthetische praktijk, te bevatten.