Opleiding injectables in de Aureus Kliniek

Deze opleiding voor artsen en de beroepsgroepen, genoemd op https://ondernemersplein.kvk.nl/cosmetische-ingrepen-uitvoeren/, waaronder physician assistants en verpleegkundig specialisten, wordt onderverdeeld in een theoretisch-wetenschappelijk gedeelte en een praktijkgedeelte. De opleiding vindt plaats op een dag, waarbij een theoretisch ochtendprogramma wordt gevolgd door een praktisch middagprogramma, waarbij met modellen gewerkt wordt.

De medische inhoud van de opleiding zelf wordt grotendeels bepaald door de gevolgde opleidingen van de opleider, aangevuld met eigen onderwerpen waarvan de opleider heeft ervaren dat die van belang zijn dan wel belangrijke achtergrond informatie verschaffen. De structuur van het onderwijsprogramma is met name gericht op praktische vaardigheden en patiëntveiligheid.

De huidige activiteiten van de Aureus Kliniek met betrekking tot de cursus vallen binnen de criteria van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Aureus Kliniek is een CRKBO geregistreerd opleidingsinstituut. Opname in dit officiële register betekent dat Aureus Kliniek voldoet aan de kwaliteitseisen die voor opname in dit register zijn geformuleerd. Pascale Schoofs, arts en de opleider bij de Aureus Kliniek, is officieel erkend door het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) als docent beroepsgerichte opleiding.

U ontvangt een certificaat na het met succes afleggen van de praktische en theoretische examens van de cursus. Het uiteindelijke doel is om de cursist dusdanige vaardigheden aan te leren dat op een veilige manier esthetische behandelingen met injectables plaats kunnen vinden met resultaten waarover cliënten tevreden kunnen zijn.

De materie die behandeld wordt is:

 • Anatomie van het gelaat
 • Gevarenzones
 • Hoe goede en veilige resultaten te verkrijgen met botuline toxine type A en oplosbare fillers

Wat kunnen cursisten verder verwachten:

 • Voorbereidend studiemateriaal met een studiebelasting van circa 3 uur
 • Een lesmap met de behandelde theorie
 • Protocol voor behandelingen met botuline toxine type A
 • Protocol voor de behandeling met een oplosbare filler
 • Informed Consent formulieren voor behandelingen met botuline toxine type A en fillers.
 • Formulier om mee te geven aan patiënten met een beschrijving van gedragsregels na de behandeling met fillers en botuline toxine A en bereikbaarheid van de behandelaar voor eventuele vragen na een behandeling
 • Een overzicht van producten voor de crashkoffer
 • Calamiteiten protocol en adviezen
 • Vereisten voor de faciliteit en omstandigheden waar u als cosmetisch behandelaar aan moet voldoen
 • Relevante literatuur
 • Nazorg: cursisten kunnen altijd (na)bellen of mailen na de cursus om nog vragen te stellen of meelopen in de praktijk
 • Alle documenten krijgt u (ook) mee op een USB stick