Opleiding injectables in de Aureus Kliniek

Deze opleiding is voor artsen en de beroepsgroepen, genoemd op https://ondernemersplein.kvk.nl/cosmetische-ingrepen-uitvoeren/, waaronder ook physician assistants en verpleegkundig specialisten en is onderverdeeld in een theoretisch-wetenschappelijk gedeelte en een praktijkgedeelte. De opleiding vindt plaats op een dag (van 10:00 tot 17:00 uur), waarbij een theoretisch ochtendprogramma wordt gevolgd door een praktisch middagprogramma, waarbij met modellen gewerkt wordt. Dit geldt zowel voor Niveau I (beginners) als niveau II (gevorderden).

Doelstelling

Tijdens de diverse modules Injectables leert u werken met diverse producten. De module heeft als doel om u te ondersteunen in de ontwikkeling van kennis en vaardigheden, zowel theoretisch als praktisch. U leert welke producten geschikt zijn voor de diverse indicaties en de daarbij behorende injectietechnieken. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan anatomie, veroudering en het herkennen en behandelen van mogelijke complicaties.

 • Niveau I: beginners. De deelnemers hebben nog niet eerder met injectables gewerkt of daarin onderwijs genoten. Niveau I kan desgewenst ook alleen  botuline toxine onderwijs inhouden, zowel de theorie als de praktijk.
 • Niveau II: gevorderden. De Deelnemers hebben elders opleiding(en) gevolgd of niveau I bij de Aureus Kliniek afgerond. Voor niveau II geldt tevens dat op verzoek specifieke behandelingen getraind kunnen worden. Dan wordt de cursus dag op maat gemaakt en aangeboden.

Bij alle trainingen worden door de Aureus Kliniek modellen ingepland.

Informatie over de behandelingen

Er wordt gewerkt cq. behandeld in een behandelkamer die volledige uitgerust is met de benodigde hands-on artikelen zoals verdovingscrème, alcoholdoekjes, gaasjes, vinyl handschoenen, en dergelijke.

Er worden verschillende indicaties geoefend per model met botuline toxine- en/of oplosbare fillers onder leiding van de docent, esthetisch arts, Pascale Schoofs.

Mondkapjes, haarbedekking, handschoenen, desinfectiematerialen en een wegwerp overjas zijn voor jullie beschikbaar.

Ook wordt voor een lunch gezorgd.

De medische inhoud van de opleiding zelf wordt grotendeels bepaald door de gevolgde opleidingen van de opleider, aangevuld met eigen onderwerpen waarvan de opleider heeft ervaren dat die van belang zijn dan wel belangrijke achtergrond informatie verschaffen. De structuur van het onderwijsprogramma is met name gericht op praktische vaardigheden en patiëntveiligheid.

Aureus Kliniek B.V. is een CRKBO geregistreerd opleidingsinstituut. Opname in dit officiële register betekent dat het genoten beroepsonderwijs vrijgesteld is van BTW.

U ontvangt een certificaat na het met succes afleggen van het praktische en theoretische gedeelte van de cursus. Het uiteindelijke doel is om de cursist dusdanige vaardigheden aan te leren dat op een veilige manier esthetische behandelingen met injectables plaats kunnen vinden met resultaten waarover cliënten tevreden kunnen zijn.

De materie die behandeld wordt is:

 • Anatomie van het gelaat
 • Gevarenzones
 • Hoe goede en veilige resultaten te verkrijgen met botuline toxine type A en oplosbare fillers

Wat kunnen cursisten verder verwachten:

 • Voorbereidend studiemateriaal m.b.t. anatomie wordt per e-mail toegestuurd (niveau 1), de deelnemer moet hierbij uitgaan van een studiebelasting van circa 3 uur
 • Een lesmap met de behandelde theorie
 • Protocol voor behandelingen met botuline toxine type A
 • Protocol voor de behandeling met een oplosbare filler
 • Informed Consent formulieren voor behandelingen met botuline toxine type A en fillers.
 • Formulier om mee te geven aan patiënten met een beschrijving van gedragsregels na de behandeling met fillers en botuline toxine A en bereikbaarheid van de behandelaar voor eventuele vragen na een behandeling
 • Een overzicht van producten voor de crashkoffer
 • Calamiteiten protocol en adviezen
 • Vereisten voor de faciliteit en omstandigheden waar u als cosmetisch behandelaar aan moet voldoen
 • Relevante literatuur
 • Nazorg: cursisten kunnen altijd (na)bellen of mailen na de cursus om nog vragen te stellen of meelopen in de praktijk
 • Alle documenten krijgt u (ook) mee op een USB stick