Migraine

Ruim 2,5 miljoen Nederlanders hebben migraine. Migraine is daarmee van de meest voorkomende hersenziekten. En niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. Migraine staat op nummer zeven bij de WHO, World Health Organisation, van meest invaliderende aandoeningen. Want zoals veel migrainepatiënten weten: migraine is zeer belastend. Het is pijnlijk en komt altijd ongelegen. Dit leidt tot sociale beperkingen en soms tot problemen op het werk en op sportief gebied. Een migrainepatiënt heeft gemiddeld twee aanvallen per maand, maar migraine kan ook veel vaker voorkomen.

Migraine is een aandoening die in aanvallen voorkomt. In principe kan iedereen ooit in zijn leven wel eens één of twee migraineaanvallen krijgen. Maar liefst 33% van de vrouwen en 13% van de mannen heeft ooit een migraineaanval gehad. We noemen iemand een migrainepatiënt wanneer hij regelmatig aanvallen heeft of heeft gehad.

neem contact op

Migraine is een aandoening waarbij, na een spontane tijdelijke vernauwing van bloedvaten in de hersenen, aanvallen ontstaan die juist zorgen voor verwijding van de bloedvaten. En dat leidt vaak tot hevige, kloppende hoofdpijn. Maar migraine is alles behalve een ‘gewone hoofdpijn’.

Kenmerken van migraine zijn:

 • Migraine komt in aanvallen
 • Aanval heeft een begin en een eind
 • Een –onbehandelde- aanval kan tussen de vier uur en drie dagen duren
 • De pijn is ernstig, bonzend of kloppend
 • De pijn neemt toe bij inspanning; bijvoorbeeld traplopen
 • De hoofdpijn zit aan één kant van het hoofd
 • Misselijkheid of braken
 • Overgevoeligheid voor geluid
 • Overgevoeligheid voor licht

Een migraineaanval hoeft niet aan alle bovenstaande criteria te voldoen. Als uw hoofdpijn aan een of twee van deze kenmerken voldoet, heeft u grote kans dat uw hoofdpijn migraine is.

Bij migraine patiënten is er sprake van een verlaagde prikkeldrempel voor bepaalde prikkelfactoren. Deze prikkelfactoren leiden bij personen zonder migraine niet tot een aanval van hoofdpijn. Migraine patiënten zijn dus overgevoelig voor bepaalde prikkels.

Deze overgevoeligheid voor prikkels is waarschijnlijk voor een groot deel erfelijk bepaald. Daarnaast kan de gevoeligheid van de hersenen voor prikkels door bepaalde omstandigheden tijdelijk veranderen. Voorbeelden hiervan zijn (extreme) vermoeidheid, menstruatie, atmosferische veranderingen en mogelijk ook ontspanning na stress.

De oorzaak voor het ontstaan van een migraine aanval is onbekend. Wel is bekend dat door het overschrijden van de prikkeldrempel bepaalde delen van de hersenen overmatig geprikkeld worden. Hierdoor ontstaat een tijdelijke ontregeling van de hersenstam.

Dit leidt, via diverse zenuwen en zenuwverbindingen, tot een ontregeling van andere delen van de hersenen. Uiteindelijk heeft deze ontregeling ook een invloed op de bloedvaten en zenuwen in de hersenvliezen. Deze vliezen bevinden zich direct onder de schedel. Prikkeling van de bloedvaten en zenuwen hierin leidt tot hoofdpijn en ontregeling van de hersenschors.

Een behandeling kan zijn met Botuline toxine type A injecties

In het Leids Universitair Centrum heeft van 1 november 2012 tot 30 maart 2016 een onderzoek gelopen naar het effect van botuline toxine A in de behandeling van Chronisch Migraine. Per jaar hebben zo’n 500.000 patiënten in Nederland chronische migraine, wat betekent dat zij minimaal 15 dagen per maand hoofdpijn hebben. Deze hoofdpijn is op minstens 8 dagen migraine. Het merendeel van deze patiënten gebruikt teveel medicatie om deze hoofdpijn (tijdelijk) te onderdrukken.

Het effect van botuline toxine behandelingen lijkt bij een deel van de patienten bevredigend te zijn. De resultaten van het onderzoek moeten echter nog geanalyseerd en gepubliceerd worden.

De behandeling van migraine kost: €225,- per keer.

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
De genoemde behandelingen vallen niet onder de verzekerde aanspraak.

Wat is het?

Migraine is een aandoening waarbij, na een spontane tijdelijke vernauwing van bloedvaten in de hersenen, aanvallen ontstaan die juist zorgen voor verwijding van de bloedvaten. En dat leidt vaak tot hevige, kloppende hoofdpijn. Maar migraine is alles behalve een ‘gewone hoofdpijn’.

Kenmerken van migraine zijn:

 • Migraine komt in aanvallen
 • Aanval heeft een begin en een eind
 • Een –onbehandelde- aanval kan tussen de vier uur en drie dagen duren
 • De pijn is ernstig, bonzend of kloppend
 • De pijn neemt toe bij inspanning; bijvoorbeeld traplopen
 • De hoofdpijn zit aan één kant van het hoofd
 • Misselijkheid of braken
 • Overgevoeligheid voor geluid
 • Overgevoeligheid voor licht

Een migraineaanval hoeft niet aan alle bovenstaande criteria te voldoen. Als uw hoofdpijn aan een of twee van deze kenmerken voldoet, heeft u grote kans dat uw hoofdpijn migraine is.

Hoe komt het?

Bij migraine patiënten is er sprake van een verlaagde prikkeldrempel voor bepaalde prikkelfactoren. Deze prikkelfactoren leiden bij personen zonder migraine niet tot een aanval van hoofdpijn. Migraine patiënten zijn dus overgevoelig voor bepaalde prikkels.

Deze overgevoeligheid voor prikkels is waarschijnlijk voor een groot deel erfelijk bepaald. Daarnaast kan de gevoeligheid van de hersenen voor prikkels door bepaalde omstandigheden tijdelijk veranderen. Voorbeelden hiervan zijn (extreme) vermoeidheid, menstruatie, atmosferische veranderingen en mogelijk ook ontspanning na stress.

De oorzaak voor het ontstaan van een migraine aanval is onbekend. Wel is bekend dat door het overschrijden van de prikkeldrempel bepaalde delen van de hersenen overmatig geprikkeld worden. Hierdoor ontstaat een tijdelijke ontregeling van de hersenstam.

Dit leidt, via diverse zenuwen en zenuwverbindingen, tot een ontregeling van andere delen van de hersenen. Uiteindelijk heeft deze ontregeling ook een invloed op de bloedvaten en zenuwen in de hersenvliezen. Deze vliezen bevinden zich direct onder de schedel. Prikkeling van de bloedvaten en zenuwen hierin leidt tot hoofdpijn en ontregeling van de hersenschors.

Behandelingen

Een behandeling kan zijn met Botuline toxine type A injecties

In het Leids Universitair Centrum heeft van 1 november 2012 tot 30 maart 2016 een onderzoek gelopen naar het effect van botuline toxine A in de behandeling van Chronisch Migraine. Per jaar hebben zo’n 500.000 patiënten in Nederland chronische migraine, wat betekent dat zij minimaal 15 dagen per maand hoofdpijn hebben. Deze hoofdpijn is op minstens 8 dagen migraine. Het merendeel van deze patiënten gebruikt teveel medicatie om deze hoofdpijn (tijdelijk) te onderdrukken.

Het effect van botuline toxine behandelingen lijkt bij een deel van de patienten bevredigend te zijn. De resultaten van het onderzoek moeten echter nog geanalyseerd en gepubliceerd worden.

Prijs

De behandeling van migraine kost: €225,- per keer.

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
De genoemde behandelingen vallen niet onder de verzekerde aanspraak.