Migraine

Ruim 2,5 miljoen Nederlanders hebben migraine. Migraine is daarmee van de meest voorkomende hersenziekten. Niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten.

Migraine staat op nummer zeven bij de WHO, World Health Organisation, van meest invaliderende aandoeningen. Want zoals veel migrainepatiënten weten: migraine is zeer belastend. Het is pijnlijk en komt altijd ongelegen. Dit leidt tot sociale beperkingen en soms tot problemen op het werk en op sportief gebied.

Een migrainepatiënt heeft gemiddeld twee aanvallen per maand, maar migraine kan ook veel vaker voorkomen.

Wat is migraine?

Migraine is een aandoening waarbij, na een spontane tijdelijke vernauwing van bloedvaten in de hersenen, aanvallen ontstaan die juist zorgen voor verwijding van de bloedvaten. En dat leidt vaak tot hevige, kloppende hoofdpijn. Maar migraine is alles behalve een “gewone hoofdpijn”.

Typerende kenmerken van migraine zijn:

  • Migraine komt in aanvallen;
  • Aanval heeft een begin en een eind;
  • Een “onbehandelde” aanval kan tussen de vier uur en drie dagen duren;
  • De pijn is ernstig, bonzend of kloppend;
  • De pijn neemt toe bij inspanning; bijvoorbeeld traplopen;
  • De hoofdpijn zit aan één kant van het hoofd;
  • Misselijkheid of braken;
  • Overgevoeligheid voor geluid;
  • Overgevoeligheid voor licht.

Een migraineaanval hoeft niet aan alle bovenstaande criteria te voldoen. Als uw hoofdpijn aan een of twee van deze kenmerken voldoet, heeft u grote kans dat uw hoofdpijn migraine is.

Oorzaak migraine

Bij migraine patiënten is er sprake van een verlaagde prikkeldrempel voor bepaalde prikkelfactoren. Deze prikkelfactoren leiden bij personen zonder migraine niet tot een aanval van hoofdpijn. Migraine patiënten zijn dus overgevoelig voor bepaalde prikkels.

Deze overgevoeligheid voor prikkels is waarschijnlijk voor een groot deel erfelijk bepaald. Daarnaast kan de gevoeligheid van de hersenen voor prikkels door bepaalde omstandigheden tijdelijk veranderen. Voorbeelden hiervan zijn (extreme) vermoeidheid, menstruatie, atmosferische veranderingen en mogelijk ook ontspanning na stress.

De oorzaak voor het ontstaan van een migraine aanval is onbekend. Wel is bekend dat door het overschrijden van de prikkeldrempel bepaalde delen van de hersenen overmatig geprikkeld worden. Hierdoor ontstaat een tijdelijke ontregeling van de hersenstam.

Dit leidt, via diverse zenuwen en zenuwverbindingen, tot een ontregeling van andere delen van de hersenen. Uiteindelijk heeft deze ontregeling ook een invloed op de bloedvaten en zenuwen in de hersenvliezen. Deze vliezen bevinden zich direct onder de schedel. Prikkeling van de bloedvaten en zenuwen hierin leidt tot hoofdpijn en ontregeling van de hersenschors.

Migraine behandeling

Een behandeling met Botuline Toxine type A injecties

Bij migraine en spanningshoofdpijn speelt overmatige spierspanning een belangrijke rol. Botuline toxine werkt als een lokale spierverslapper. Recent wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat chronische migraine veroorzaakt wordt door een proces genaamd ‘sensitisatie’, wat voor ontregeling van het brein zorgt. Hierdoor worden migraineklachten gemakkelijker veroorzaakt en worden klachten ook heviger en constanter.

Botuline toxine gaat dit sensitisatie proces tegen. Door middel van botuline toxine injecties kunnen de spieren die zich te veel aanspannen, weer ontspannen. Botox kan migraine niet altijd volledig wegnemen, maar heeft in de meeste gevallen wel een positief effect. Hierdoor kan de levenskwaliteit van een migraine patiënt aanzienlijk verbeterd worden!

CONSULT INPLANNEN