Masseter Hypertrofie

De grote kauwspier die voor het oor is gelegen en vanaf de jukbeenderen naar de onderrand van de kaakhoek loopt wordt ook wel de musculus masseter genoemd. Deze spier kan soms verdikt zijn (dit wordt ook wel musculus masseter hypertrofie genoemd) en een zwelling of bolling ter hoogte van de kaakhoek veroorzaakt.
lees verder

Migraine

Ruim 2,5 miljoen Nederlanders hebben migraine. Migraine is daarmee van de meest voorkomende hersenziekten. En niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. Migraine staat op nummer zeven bij de WHO, World Health Organisation, van meest invaliderende aandoeningen. Want zoals veel migrainepatiënten weten: migraine is zeer belastend. Het is pijnlijk en komt altijd ongelegen. Dit leidt tot sociale beperkingen en soms tot problemen op het werk en op sportief gebied. Een migrainepatiënt heeft gemiddeld twee aanvallen per maand, maar migraine kan ook veel vaker voorkomen.

Migraine is een aandoening die in aanvallen voorkomt. In principe kan iedereen ooit in zijn leven wel eens één of twee migraineaanvallen krijgen. Maar liefst 33% van de vrouwen en 13% van de mannen heeft ooit een migraineaanval gehad. We noemen iemand een migrainepatiënt wanneer hij regelmatig aanvallen heeft of heeft gehad.

lees verder